fbpx

Åpenhetsloven og likestilling – nye regler for rapportering

Har du kontroll på din virksomhets plikter i forhold til åpenhetsloven og likestillings- og diskrimineringsloven?

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov som stiller krav til aktivt arbeid for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Har du en virksomhet som oppfyller to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt på 70 millioner
  • Balansesum på 35 millioner
  • Har i gjennomsnitt ansatt minst 50 årsverk i regnskapsåret

I så fall har din virksomhet informasjonsplikt, og må gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for arbeidet. Informasjonsplikten er gjeldende fra og med 1. juli i 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023, og det må stå i årsberetningen hvor redegjørelsen er tilgjengelig. 

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger alle virksomheter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Loven pålegger også virksomheter å dokumentere og redegjøre for arbeidet. Du kjenner kanskje til dette som arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP).

Alle arbeidsgivere har en plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering. Offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte må jobbe etter en lovbestemt metode og må redegjøre for arbeidet i årsberetning eller egen rapport.

Private virksomheter med færre enn 50 ansatte har lavere krav til aktivitet, men arbeidet må dokumenteres.

Lurer du på hva arbeidet med åpenhetsloven og/eller likestillingsarbeidet omfatter for din bedrift?

Kontakt oss i dag for en samtale og kartlegging!

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg for en gratis kartlegginsgtime på dine behov

Samtykke

10 + 5 =

Logo Flav grønn

Kontakt oss

Flav AS
Heiane 2B,
5131 Nyborg
Tlf: 4131 4801
Mail: post@flav.no

Flav i sosiale kanaler