fbpx

Trenger du mer tid og en dyktig sparringpartner?

Med Flav får du et solid lag med lang erfaring og bred kompetanse

tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet

Mangler du tid eller kompetanse til administrative oppgaver og av din bedrift?  Som kunde hos oss skal du være sikker på at det vi gjør holder høy kvalitet og at vi gjør vårt ytterste for å skape gode resultater for din bedrift.

Enten vi arbeider fra vårt kontor eller ute i din bedrift står du som kunde i sentrum. Vi er kanskje små, men vi har likevel bred kompetanse innen en rekke ulike fagområder. La oss hjelpe deg med å frigjøre tid til din kjernevirksomhet.

Våre fagområder

Vi leverer tjenester innen regnskap og lønn, økonomi, HR og strategisk ledelse til startups og små og mellomstore bedrifter i Bergen og omegn.

Tjenestene tilpasser vi ditt behov på en god, strukturert og effektiv måte for å gjøre din hverdag enklere. Er du nysgjerrig på hva vi kan bidra med for din bedrift? Ta en titt på våre fagområder.

HR og ledelse

HR og ledelse

Få et friskt blikk og nye perspektiver med HR-tjenester fra oss. Vi hjelper deg med å ta vare på den viktigste ressursen i din bedrift. Sammen utvikler vi menneskene som gjør at din bedrift lykkes.

Økonomitjenester

Økonomi

Få en sunn og trygg økonomi med tiltak og veiledning fra oss. Vi har god bransjeinnsikt, kjenner lokalmarkedet, samt lover og regler. Gjennom samarbeid bidrar vi til økt lønnsomhet, vekst og utvikling.

Lønn- og regnskapstjenester

Regnskap og lønn

Få full kontroll på regnskap og lønn med tjenester fra oss. Vi er et autorisert regnskapsførerfirma og bistår deg i arbeidet slik at du kan bruke tiden din mest mulig effektivt.

Slik jobber vi

Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Trenger du en økonomisjef, regnskapsfører eller forretningsutvikler? Dette er bare noen av rollene våre konsulenter kan fylle. Vi trer raskt inn i ønsket rolle og er operativ i din bedrift innen kort tid. Vi sørger for at du får på plass kompetansen som din bedrift har behov for.

Fordeler med å leie inn en konsulent

 • Du får raskt på plass riktig kompetanse i riktig stillingsbrøk.
 • Bedriften din får en medarbeider med nytt og friskt blikk som gir verdiskapning.
 • Å leie en konsulent gir deg fleksibilitet og ønsket bistand når du trenger det.

Hvordan det fungerer å leie en konsulent

Først tar vi en prat om hvilken kompetanse din bedrift har behov for. Basert på dette finner vi en konsulent som kan være en aktuell kandidat for dere. Dere får CV og vi setter opp et formøte hvis det er ønskelig. Om dere velger å leie en konsulent fra oss blir vi enig om stillingsprosent og hvor lang periode konsulenten skal leies inn. Vi avtaler også om konsulenten skal jobbe on-site i deres bedrift eller fra vårt kontor. 

Hvem passer konsulenttjenester for

Konsulenttjenester passer for bedrifter som har utfordringer med manglede ressurser eller nøkkelkompetanse. Det kan være dere trenger en vikar ved permisjon eller sykdom eller dere har behov for flere hender til å utføre arbeidsoppgavene i en hektisk periode. Konsulenttjenester passer også for bedrifter som rett og slett ønsker et friskt pust med nye tanker og arbeidsmetoder.

Rådgivning

Rådgivningstjenester

Trenger du noen å sparre med? Våre rådgivere sitter på spisskompetansen du trenger når viktige beslutninger skal tas og strategier skal legges. Med et helhetlig blikk utenfra kartlegger vi mulige vekstområder og gir deg trygghet gjennom å tilby et sterkt fagmiljø i ryggen. Vi bistår deg med kunnskap og oppfølging innen ønsket fagområde og identifiserer innovative og solide løsninger.

Fordeler med rådgivning

 • Du får løpende bistand, oppdaterte faglige råd og raske avklaringer, når du trenger det.
 • Du får en profesjonell sparringspartner, og et sterkt fagmiljø i ryggen
 • Du kan skalere opp og ned ditt rådgivningsbehov

Hvordan rådgivning fungerer

Først kartlegger vi ditt rådgivningsbehov i de aktuelle fagområdene, og setter opp en plan som vil dekke ditt løpende behov.  Velger dere å gå inn på en avtale med oss får dere en egen rådgiver å sparre med over et avtalt timeantall pr. måned. Du kan kontakte rådgiver via telefon eller e-post, eller avtale et møte, når du trenger råd og veiledning.

Hvem passer rådgivningstjenester for

Rådgivning passer for bedrifter som har behov for en profesjonell sparringspartner, uten å måtte ansette en fast medarbeider. Det passer også for bedrifter som ønsker å gjøre det operative arbeidet selv, men har behov for råd og veiledning fra en ekspert på området.  

Prosjektarbeid

Prosjektarbeid

Dette er riktig tjeneste for bedrifter som trenger tidsbegrenset faglig spisskompetanse til kortsiktige og langsiktige prosjekter innen ett eller flere av våre fagområder.  Prosjektarbeid kan være alt fra utarbeidelse av strategier gjennomgang og forbedring av interne rutiner, til innføring av nye systemer til kartlegging av bedriftens nåsituasjon.

Fordeler med prosjektarbeid

 • Gir forutsigbare rammer for deg og din bedrift.
 • Vi blir en del av din organisasjon og bidrar med nødvendig kompetanse.
 • Vi setter oss inn i prosjektet raskt og er operative innen kort tid.

Hvordan prosjektarbeid fungerer

I starten får vi en beskrivelse av prosjektet og varighet. Vi vil så finne riktige konsulenter for akkurat ditt prosjekt, som kjenner godt til ditt fag og bransje. Omfanget av prosjektet vil avgjøre om det involveres en konsulent eller om det er nødvendig med et team. Deretter defineres det et mål for det som skal oppnås, slik at vi lettere kan måle verdi og oppnådd suksess når vi er i ferdig med prosjektet.

Hvem passer prosjektarbeid for

Denne tjenesten passer for bedrifter som planlegger et prosjekt, men som ikke har kompetansen eller kapasiteten som trengs for å lede og gjennomføre prosjektet. I tillegg kan du være i en situasjon hvor dere ønsker å styre prosjektet internt, men ønsker veiledning og kunnskap utenifra.

Abonnement

Abonner på en avdeling

Hos oss kan du abonnere på en avdeling innen regnskap og lønn, økonomi eller HR og ledelse. Når du abonnerer på en avdeling blir vi en del av ditt team og hjelper deg med oppgaver, driver kompetanseheving og gir deg råd. Vi er også med i planleggingen, utfører de daglige oppgaver og gjennomfører tiltak.

Ønsker du å abonnere på en kombinasjon av våre avdelinger, se våre pakkeløsninger.

Fordeler med å abonnere på en avdeling

 • Du får tilgang på en komplett avdeling med all den kompetansen du trenger.
 • Du får bistand på strategisk, taktisk og operativt nivå.
 • Du får tilgang på spisskompetanse uten å ha faste ansatte i heltidsstillinger.  

Hvordan det fungerer å abonnere på en avdeling

Vi setter først opp et kartleggingsmøte hvor vi blir bedre kjent med din bedrift og utfordringene dere står overfor. Basert på samtalen setter vi opp et forslag med hvilke oppgaver vi kan utføre, og estimert timeantall pr. måned. Velger dere å abonnere på en avdeling fra oss setter vi opp en detaljert kontrakt og avtaler oppstartstidspunkt. 

Hvem passer et abonnement for

Abonnement passer for bedrifter i startup-fasen, samt små og mellomstore bedrifter med et vedvarende behov for støtte og faste kostnadsrammer. Et abonnement passer også for bedrifter med behov for spesialisert kompetanse i redusert stillingsprosent. 

Logo Flav grønn

Kontakt oss

Flav AS
Heiane 2B,
5131 Nyborg
Tlf: 4131 4801
Mail: post@flav.no

Flav i sosiale kanaler