fbpx
Tips og sjekkliste til årsavslutningen

Tips og sjekkliste til årsavslutningen

Det er snart den tiden igjen, og vi skal alle runde av år 2021. Når de fleste av dere starter det nye året, henger vi på regnskap litt igjen. Vi må arbeide oss igjennom alle hendelsene fra året før, og oppsummere dem i henhold til Norsk regnskapsstandard.

Her er noen tips og en sjekkliste for en effektiv årsavslutning. 

Få en smidig årsavslutning

Alle som driver en form for næringsvirksomhet må forholde seg til årsoppgjøret, men det trenger ikke være noe å grue seg til. Likevel er det greit å tenke gjennom allerede nå, hva skal til for å ha en så smidig årsavslutning som mulig. Husk at det er du som eier, daglig leder eller dere i styret som står ansvarlig for at alle data blir levert til rett person, til rett tid.

Ta noen minutter og still deg selv disse spørsmål. Er regnskapet hittil i år ajourført? Har jeg/vi vært strukturert nok gjennom året, eller kan noe ha hopet seg opp? Sitter regnskapsfører eller andre og venter på avklaringer, bilag, eller annet? Hva skal skje nå? Har jeg/vi kontroll?

Flav gir deg oversikten til årsavslutningen

Det kan være greit å notere ned noen viktige regnskapsfrister. Avslutningen av fjoråret skal tross alt skje samtidig som nytt arbeid skal starte. Derfor kan det være fint å ha en plan.

Involver alle de aktuelle partene. Prat gjennom arbeidsoppgavene, hvilke krav og forventninger setter dere til hverandre. Kan interne frister være til hjelp? Hvem skal ha påskeferie midt i momsen, og er det noen som kan signere balansen i sommerferien?

Dato

Oppgave

Beskrivelse

Huskeliste årsavslutning

31.12.21

Lønn

Årets siste frist, betaling av lønn, og overføring til Skattetrekkskonto

05.01.22

A-melding

Årets første frist, rapportering av lønnen for desember 2021

31.01.22

Aksjonærregister oppgave

Overskrids fristen, det påløper tvangsmulkt/gebyr fra denne dato

10.02.22

MVA frist for termin 6- 2021

Alle bilag for nov og des. 2021. Overskrids fristen, påløper tvangsmulkt

10.03.22

MVA frist år

Frist for de som rapporterer MVA årlig

31.05.22

Skattemelding

Sendes elektronisk til Skatteetaten

31.05.22

Næringsoppgave

Sendes elektronisk til Skatteetaten

31.07.22

Årsregnskap

Sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Hvilken dokumentasjon trengs i forbindelse med årsavslutningen?

Én viktig huskeregel, alle fakturaer og bilag som har dato i 2021, skal bokføres og være med i dette året. Det er altså ikke betalingsdato som styrer når kostnaden kommer ned. Som alltid finnes det unntak, fakturadato kan være i år 2022, men kostnaden hører med på fjoråret. Her må det foretas en avsetning. Snakk med din regnskapsfører om du er i tvil, eller kontakt oss i Flav.

Andre viktige dokumenter som må innhentes og dokumenteres:

 • Årsoppgave fra banken
 • Kontoutdrag fra banken for alle måneder og alle kontoer tilknyttet firma
 • Årsoppgave pensjon
 • Oversikt over lønnspliktig forsikring fra forsikringsselskapet
 • Andre lånebevis og dokumenter
 • Oversikt over evt. endringer i aksjekapital eller utbetalt utbytte
 • Kilometeravstandsmåling pr. 31.12 for alle firmabiler
 • Oversikt over opptjente, ikke fakturerte fordringer
 • Varetellingsliste pr. 31.12

Hvordan gjør man opp lønn?

Alle lønnskjøringer skal rapporteres via a-ordningen, og den følger kontantprinsippet. Dermed skal utbetalt lønn rapporteres i samme periode. Dvs. Skal den opptjente lønnen betales ut i desember 2021, da skal den innrapporteres på a-meldingen med frist 5. januar 2022. Lønnsinntekten vil da komme med på arbeidstakers personlige skattemelding.

Videre er det viktig å bemerke seg at en er pliktig å overføre forskuddstrekket til skattetrekkskonto. Summen av skyldig forskuddstrekk skal stå på skattetrekkskonto pr. 31.12. For å rekke disse utbetalingene, kan det være lurt å kjøre lønn noen dager før året er omme.

Videre skal informasjon om alle innberetningspliktige ytelser innrapporteres. Eksempler dette kan være:

 • Pliktig forsikring
 • Fri telefon/internett
 • Fri bil fordeler
 • Fri trening
 • Fri avis
 • Diett- og kilometergodtgjørelse
 • Rabatt ordninger og fordeler vunnet i arbeid

Fakturering og kundegjennomgang

Ta en faktureringsrunde før eller pr 31.12. Mottaker av faktura setter også som regel pris på å få inn fakturaene i sitt regnskap i rett år. Dersom en f.eks. leverer tjenester eller varer som bare delvis er utført, finnes det egne rutiner på hvordan man skal håndtere dette. Ta kontakt med din rådgiver for veiledning.

Samtidig som en fakturerer, sjekk kundefordringene. Finner du noen gamle fakturaer som ikke er betalt. Hva er status på disse? Lag en oversikt på de utestående fordringene. Noter ned vurderingene dine, er det en sikker elle usikker fordring?

En oppsummering

Årsavslutningen er noe man bør sette av tid til i kalenderen. Det er som nevnt, ikke noe å grue seg til. Alle oppgavene er overkommelig, og målet skal vi nå.

Dersom du ønsker bistand til regnskapsvurderinger, avstemming eller rådgivning. Kanskje du ønsker å benytte tallene fra i fjor til å utarbeide et budsjett? Kontakt oss i Flav. Regnskapsteamet vårt kan bistå deg enten i hele prosessen, eller deler av den.

Lykke til!

Les mer om våre tjenester innen regnskap og lønn her