fbpx
Viktige frister i januar og februar

Viktige regnskapsfrister

Januar nærmer seg slutten, og julen fremstår allerede som et fjernt minne. Vi som driver innen økonomi og regnskap har som regel ingen private planer i januar og tiden fremover.

Kjenner du en revisor eller regnskapsfører, så vet du at vedkommende har en del å henge fingrene i på denne tiden av året. Vi er i full modus, og skal gjøre ferdig fjoråret. Regnskap skal avstemmes og avsluttes. Lønnsmedarbeidere skal ha kontroll på at alt er meldt inn korrekt til offentlige myndigheter. Ikke bare er det fjoråret som skal gjøres ferdig, men fristene ramler inn utover våren. Vi skal ta for oss noe av de viktigste oppgavene med frister nå på tampen av januar og februar:

Sammenstillingsoppgave til lønnsmottakere

Dette er den gode, gamle lønns- og trekkoppgaven som alle lønnsmottakere skal få tilsendt. Den gir en oversikt over lønnsgrunnlaget for 2022, og skal brukes som en sjekk mot skattemeldingen. Frist for å sende ut sammenstillingsoppgaven er 31. januar.

Aksjonærregisteroppgaven

Alle som har aksjeselskap, må sende inn aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Dette gjøres enten via et regnskapssystem, via Altinn (skjema RF-1088) eller andre systemer som leverer slike tjenester. Det er ganske fort gjort om det ikke er endringer i eierstrukturen i et selskap. Er det mye som har skjedd, for eksempel kapitalforhøyelser, endringer i egenkapitalen og eierstrukturen? Da kan det være fint å ha en regnskapsfører med på laget. Uansett hvilken situasjon du befinner deg i, må dette gjøres innen 31. januar.

Også i februar er det noen frister som er greit og huske på:

10. februar, er det frist for å levere mva-melding for 6. termin (november og desember). gjelder for de med terminvis innlevering.

15.februar er det flere frister som kan være aktuell:

  • Frist for å søke om årstermin levering av mva-melding. Her er det flere kriterier som skal være oppfylt for å få dette innvilget. Les mer på Skatteetaten, eller kontakt en regnskapsfører i Flav.
  • Frist for å betale forskuddsskatt for upersonlige skatteytere.
  • Rapportering av betalinger til enkeltpersonsforetak som ikke har et fast forretningssted. Dette er en frist som kanskje ikke alle er klar over at skal følges opp. Skjemaet rapporteres via Altinn på RF -1321 og har frist 15.februar. Det anbefales å skrive en liste over de transaksjoner som dette kan gjelde igjennom året. Da kan en spare seg mye tid. Her er det også ulike kriterier som skal ligge til grunn. For det første gjelder det kun enkeltpersonsforetak, og en må også inn å vurdere hva som er et «fast forretningssted. Et eksempel for de som har et fast forretningssted er de med et kontor eller kontorfellesskap med lønnet personale og fast åpningstid. Kjøper du tjenester fra en næringsdrivende som da ikke har dette, yter tjenestene utenfor hjemmet og tar regnskapet på kjøkkenbordet i eget hus, da begynner det å bli varmt.

Her er forresten en god liste for alle som driver virksomhet. Det er en del å huske på, men alt er heldigvis ikke aktuelt for alle. Vårt tips er å lage sin egen liste over de fristene som gjelder for deg. Start helst i begynnelsen av året, og plott alt inn i kalenderen din.

Husk også at en del frister som ikke blir overholdt kan få kostbare konsekvenser med mulkter fra Skatteetaten.

Dersom du trenger du hjelp fra en regnskapsfører til å holde orden på alle disse fristene, så er du velkommen til å kontakte oss i Flav!