fbpx
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – vi bistår deg med kartleggingen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov som stiller strenge krav til at virksomheter jobber aktivt med å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i hele leverandørkjeden. Loven ble innført i 2022, og fra 30. juni 2023 må alle virksomheter over en viss størrelse ha gjennomført aktsomhetsvurderinger. Samme dato er siste frist for å redegjøre for hva virksomheten har gjort for å etterleve kravene i åpenhetsloven.

Plikten gjelder alle virksomheter som oppfyller to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt på 70 millioner
  • Balansesum på 35 millioner
  • Har i gjennomsnitt ansatt minst 50 årsverk i regnskapsåret

Alle virksomheter som faller inn under loven må innen fristen ha gått gjennom hele leverandørkjeden og sett på alle forretningspartnere for å vurdere om noen av disse står i fare for å bryte grunnleggende menneskerettigheter eller ikke sikre anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Ansvaret er altså ikke begrenset til hva som skjer innad i din egen bedrift. Du som arbeidsgiver må se ut over egen bedrift og vurdere alle som leverer varer og tjenester til deg. Dette er en ganske omfattende jobb, som bør innarbeides i virksomhetens rutiner. Dersom det fremkommer at det foregår brudd på grunnleggende menneskerettigheter, eller det er potensiell fare for slike brudd, så plikter du som virksomhetseier å ta fatt i dette.

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023, og det må stå i årsberetningen hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Vi i Flav har jobbet mye med å bistå bedrifter som trenger å komme i gang med denne jobben. Kontakt oss så gir vi deg en kick start!

Lurer du på hva arbeidet med åpenhetsloven og/eller likestillingsarbeidet omfatter for din bedrift?

Benytt skjema under og kontakt oss i dag for en samtale og kartlegging!

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg for en gratis kartlegginsgtime på dine behov

Samtykke

2 + 7 =