fbpx
Slik blir du god på rekruttering og onboarding

Slik blir du god på rekruttering og onboarding

Hvor mye tid og ressurser bruker din bedrift til rekruttering og onboarding? Har dere gode nok prosesser og rutiner?

av | nov 11, 2021 | HR og ledelse

De ansatte er bedriften sin viktigste ressurs.

Trikset for å lykkes er å ansette de riktige folkene. Mangel på tid og ressurser, samt gode rutiner og prosedyrer for ansettelser og onboarding hindrer mange bedrifter i å finne de riktige ansatte. Med en grundig ansettelsesprosess vil du øke sjansen for å få en ansatt som passer inn i din bedrift og som når bedriftens mål, og det kan vi i Flav hjelpe deg med.

Like viktig som en god ansettelsesprosess, er det å klare å beholde de ansatte. En god og strukturert onboarding vil gi økt motivasjon til den nyansatte, noe som igjen øker sjansen for at vedkommende blir i bedriften.

«Det er 69 % større sannsynlighet for at en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram blir værende i virksomheten opp til tre år, enn en ansatt som ikke deltatt i et slikt program». (Bauer, 2010).

Hvordan sikre en god ansettelsesprosess og strukturert onboarding?

Når du skal i gang med ansettelser er det første du må gjøre å finne ut av hvilke behov dere har i bedriften. Hvilke resultater skal oppnås, og hvilken type kompetanse/egenskaper som trengs for å lykkes. Hvilken kompetanse har dere i bedriften fra før? Er det behov for flere innenfor samme kompetansefelt, eller skal dere ha inn noen med helt andre kvalifikasjoner enn det dere har i dag?

Det er mye å tenke på når en skal i gang med rekruttering. Under har vi listet opp noen punkter vi i Flav mener det er viktig å tenke på.

Stegene i ansettelse/onboarding:

 • Behovsanalyse – hvilke type kompetanse og egenskaper har vi behov for?
 • Hvem i bedriften skal være med i ansettelsesprosessen?
 • Har vi behov for ekstern støtte?
 • Utlysningstekst og kravspesifikasjon. Hvordan formulere seg for å tiltrekke seg riktige kandidater?
 • Hvordan nå ut til de riktige kandidatene? Annonsere i sosiale kanaler
 • Intervjuer og utvelgelse – strukturert intervju/andre metoder?
 • Jussen i rekrutteringsprosesser. Hva er viktig å tenke på
 • Forventningsavklaring med den utvalgte
 • Praktiske avklaringer og forberedelser
 • Inkludering og mangfold
 • Første dag på jobb
 • Kulturforståelse og den psykologiske kontrakten

Vi hjelper deg med hele eller deler av ansettelsesprosessen

Det er viktig å merke seg at alle bedrifter er forskjellig og rekruttering og onboarding prosesser trenger nødvendigvis ikke følge den samme oppskriften. Poenget er at det er viktig å ha en god og gjennomtenkt prosedyre, som passer akkurat din bedrift.

Vi i Flav AS har lang erfaring med å hjelpe våre kunder med ansettelser og onboarding. Vi vet hvor avgjørende det er å ha med de riktige folkene på laget. Vi kan hjelpe deg med alt fra kartlegging av behov til rekruttering og lage rutiner for onboarding. Vi kan være med deg i hele prosessen eller kun deler av prosessen. Det velger du.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med rekruttering og ansettelse

Les også mer om her om hvilke andre tjenester innen HR og ledelse vi kan hjelpe deg med