fbpx
Gi dine ansatte den oppmerksomheten de fortjener

Gi dine ansatte den oppmerksomheten de fortjener

Februar er kjærlighetens måned, og hva er vel bedre enn å gi litt ekstra oppmerksomhet til dine medarbeidere i denne tiden?

av | feb 13, 2023 | HR og ledelse

Dine ansatte er bedriftens viktigste ressurs

Menneskene er ofte omtalt som en virksomhets viktigste ressurs. Selv om kunstig intelligens (KI) tar over flere og flere oppgaver, og hjemmekontor og videomøter er blitt en viktig del av den nye hverdagen, er det fremdeles vanskelig for en maskin å forstå mellommenneskelige relasjoner. Ifølge arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå var 2 852 000 mennesker sysselsatt i Norge i desember 2022. Dette er 69,9 prosent av befolkningen. Alle disse millionene trenger en god arbeidsgiver og en god leder.

Den norske psykologen Einar Thorsrud og den australske psykologen Fred Emery hevder at kontakt med andre er noe av det viktigste for at man skal oppleve arbeidet som meningsfullt og utviklende, og dermed helsebringende. Konkret omtanke og positiv oppmerksomhet fra andre kan skape ny motivasjon og avlaste bekymringer. Selv om mye av dette skjer spontant, er det også et behov for å tenke igjennom rutiner og former for mer organisert medarbeideromsorg.

Vis interesse for dine ansatte

Det er ikke alltid store ord eller dyre gaver som betyr mest for den enkelte medarbeider. Langt mer betydningsfullt er det å bli møtt med en genuin interesse for de utfordringer og oppgaver en står i. Å vise interesse betyr å sette av tid til den enkelte. Det er imidlertid ikke bare vennlige klapp på skulderen eller velvillig lytting som er nøkkelen. Vilje til å gi konstruktive tilbakemeldinger er minst like viktig.

Ta vare på medarbeidermiljøet

Opplevelsen av å være en del av en sammenheng vil for mange medarbeidere være avgjørende for trivsel og motivasjon. Å legge til rette for naturlige sosiale treffpunkt for medarbeidere, er derfor en god investering. Felles lunsj, kaffepauser, fagsamlinger og andre arrangementer er alle med på å skape tilhørighet og trivsel. Faglig utbytte og opplæring kan på en god måte kombineres med det sosiale.

Gjør stas på den enkelte

Har du en ansatt som har jobbet ekstra hardt i en periode, eller har oppnådd gode resultater – skryt i plenum! Vis at du setter stor pris på innsatsen som er lagt ned. Skap en kultur der dere heier på hverandre og feirer når noen har fått til noe ekstra. Marker bursdager og andre større anledninger i fellesskap.

Medarbeidere i krise

Behovet for omtanke og omsorg blir ekstra stort når en ansatt opplever en vanskelig livssituasjon eller krise. Når slike situasjoner oppstår, kan det være utfordrende å ha de samme oppgavene og ansvarsområdene som til vanlig. Her er det viktig å gå i dialog med den ansatte, og sammen finne ut om det går an å tilpasse oppgavene. Behovet for avlastning må alltid veies opp mot behovet for å være med å dra lasset og for å kjenne mestring. 

Gi en klem

Det er lov å vise følelser, også overfor sine medarbeidere. På Valentines-dagen er det ikke nødvendig å gi verken blomster eller hjertesjokolade. Du trenger heller ikke si at du elsker alle rundt deg. Men det er lov å gi en klem eller ta en litt lengre kaffepause akkurat på denne dagen!

Kom i gang med gode medarbeider rutiner

Vi i Flav har dyktige konsulenter som gjerne hjelper deg i gang med gode rutiner for medarbeideroppfølging. Kontakt oss i dag for en gratis kartleggingstime!