fbpx
Slik får du lykkelige ansatte

Slik får du lykkelige ansatte

Hva vil det si å være lykkelig?

Forskning innenfor positiv psykologi viser at de menneskene som er lykkeligst opplever mening med livet, engasjerer seg i noe som er betydningsfullt og opplever tilhørighet til noe som er større enn dem selv.

av | mar 20, 2023 | HR og ledelse

Hva gjør oss lykkelig på jobben?

Jobben utgjør en stor og viktig del av livet, for de fleste av oss. Hva vi får ut av jobben har dermed mye å si for hvor lykkelige vi er som enkeltindivider. Men hva er det som gjør oss lykkelige på jobb? Er det frynsegoder, høy lønn og en flott stillingstittel?

Lykkeforsker Lisa Vivoll Straume mener at det å skape engasjement, begeistring og mening på arbeidsplassen er en viktig faktor for at ansatte skal oppleve jobblykke. En jobb der du kan utnytte dine styrker, bli utfordret og oppleve mestring igangsetter en positiv spiral som bidrar til at du utvikler deg. Det igjen gir grunnlag for opplevelse av trygghet og verdighet.

Sosial støtte og gode relasjoner er viktigst

Men den viktigste faktoren til et lykkelig liv er sosial støtte og gode relasjoner. Dette er kommet frem i FNs lykkerapporter år etter år, på tvers av landegrenser. Mange av relasjonene våre er knyttet til arbeidsplassen. Vi utvikler flere sosiale relasjoner på jobb, og i minskende grad på andre arenaer. Dette betyr at det er viktig å legge til rette for sosiale sammenkomster og samarbeid mellom kollegaer, for å styrke lykkefølelsen hos dine ansatte.

Hva kan jeg som arbeidsgiver gjøre for å bidra til jobblykke hos mine ansatte?

  • Vær oppmerksom på hvordan du kommuniserer. God kommunikasjon fremmer engasjement og begeistring.
  • Legg til rette for at dine ansatte får brukt så mye som mulig av sine erfaringer og kompetanse i utførelse av sine arbeidsoppgaver. Det vil bidra til å gi en følelse av mestring.
  • Kommuniser til dine ansatte at det de gjør er meningsfullt og et viktig bidrag til at bedriften når sine mål. Det vil gi en følelse av at oppgavene som utføres er verdifulle.
  • Legg til rette for godt samarbeid, dialog og læring mellom de ansatte. Dette vil føre til utvikling hos den enkelte og være med å styrke de sosiale relasjonene.
  • Vær flink til å feire og gi ros når en av de ansatte har mestret en krevende oppgave/nådd et mål. Det at du som arbeidsgiver viser begeistring overfor dine ansatte vil smitte av seg på de ansatte.
  • Legg til rette for sosiale sammenkomster både i og utenom jobb for å styrke relasjonene mellom de ansatte ytterligere.

Trenger du hjelp til å komme i gang med HR-arbeidet?

Vi i Flav har dyktige konsulenter som gjerne hjelper deg i gang med gode rutiner for medarbeideroppfølging. Kontakt oss i dag for en gratis kartleggingstime!